Uitleg Analytische Coaching

Onze westerse samenleving verandert in een rap tempo. De druk om te presteren, vernieuwend te zijn, veranderbereidheid te tonen binnen een organisatie, vereisen veel van het individu. Het individu komt in elke organisatie weer meer centraal te staan. We zien dit aan hogere bestedingen aan cursussen en opleidingen en meer diversiteit. Daarbij is er een verrassende trend zichtbaar: het gaat niet meer alleen om uiterlijke kennis en vaardigheden maar ook om de innerlijke beleving.

De psychologie van de cognitie verandert steeds meer in de samenhang tussen cognitie en onbewuste processen. Ofwel: kennis en beleving. Beleving zonder kennis is richtingloos, terwijl kennis zonder beleving de warmte mist van de intermenselijke relatie.

Gedrag, als uiterlijk kenmerk, wordt aangestuurd door onbewuste processen die hun oorsprong vinden in de persoon zelf of in ‘mens-zijn’ in het algemeen. De Analytisch Coach krijgt zicht op deze onbewuste processen en kan de cliënt spiegelen in zijn/haar beleving en dus uiteindelijk het gedrag.

De Analytische Coach is in staat om met innerlijke drijfveren te werken. Gedrag is het resultaat van onze innerlijke, vaak onbewuste, aansturing. Het herkennen van deze onbewuste aansturing en deze, in een empathische verbinding met de cliënt, te analyseren en te spiegelen, is de kracht van de Analytische coach. Daar waar gedragsaanpassing een tijdelijk karakter heeft, zal bewustwording van de cliënt omtrent het hoe en waarom van zijn onbewust aangestuurd gedrag, een blijvend karakter hebben.

Stuur een bericht

of bel 06 407 444 94

Niet leesbaar? Nieuwe anti-spam code captcha txt