Wat zijn de natuurlijke talenten van je zoon of dochter?

 in Blog

Wellicht is je zoon of dochter zich aan het oriënteren op een vervolgopleiding na de middelbare school. Voor de ene is dit gemakkelijk, omdat de keuze al vroeg duidelijk was. Maar de andere heeft geen idee en vindt veel dingen leuk.

Binnen het bedrijfsleven help ik medewerkers en teams met ontwikkel- en loopbaanvragen. Ik merk dat veel mensen na een aantal jaren werken toch iets anders willen. De ingeslagen weg qua opleiding of baan blijkt niet bij de natuurlijke talenten van de persoon te passen. Ik dacht: wat zou het mooi zijn als we in een vroeg stadium inzichten kunnen geven over de werkelijke talenten. Wellicht al in de bovenbouw van de middelbare school.

Er is een manier om de onbewuste talenten naar voren te halen: de Me. talentenscan (uitspraak: mie dot). De door TheTrueTalentTeam ontwikkelde Me. talentenscan werkt naast tekstkeuzes met beelden. Deze beelden geven de natuurlijke voorkeur of afkeur aan voor de kerngebieden: zakelijk, contactgericht, verantwoordelijk, feitelijk, doortastend, richtinggevend, conceptueel en mensgericht. De samenhang tussen de keuzes in de twee gedeeltes van de Me.-scan laat zien in hoeverre iemand zijn of haar natuurlijke talenten herkent en in hoeverre hij of zij deze talenten heeft ontwikkeld. Tevens wordt zichtbaar tegen welke belemmeringen en valkuilen iemand kan aanlopen zonder dat hij of zij zich daarvan ten volle bewust is. Het werken met beelden en teksten is een belangrijk onderscheidend vermogen van de Me. talentenscan ten opzichte van andere persoonlijkheidstesten en instrumenten die met tekstkeuzes of vragen werken.

Het is steeds weer verbluffend om te zien, hoe treffend Me. competentiemeting de in aanleg aanwezige kwaliteiten en kwetsbaarheden weerspiegelt. Carla Renders, Eckartcollege

Twee jaar geleden heb ik in samenwerking met het Eckartcollege in Eindhoven de Me. talentenscan ingevoerd op hun Technasium en Decanaat. Vanuit ons Coachingsbedrijf hebben wij vijf docenten en twee decanen opgeleid die het Me. instrument nu zelf gebruiken met leerlingen.
Op het Technasium wordt veel in groepen gewerkt. De persoonlijke omtwikkeling is een belangrijk onderdeel en wordt met inzichten vanuit de Me. talentenscan ondersteund.
Ook het decanaat van het Eckartcollege is erg enthousiast over de nieuwe methode. De leerlingen gingen vroeger met vragenlijsten aan de slag. Hiermee werden met name de mogelijkheden naar voren gehaald die de leerling al wist. Nu kan met de aanvulling van beeldkeuzes de onbewuste mogelijkheden worden belicht. De decaan kan nu andere opleidingsrichtingen voorstellen die voorheen niet naar voren kwamen.

Op dit moment worden er, in samenwerking  met het Eckartcollege, informatiemiddagen georganiseerd om andere middelbare scholen te enthousiasmeren voor de Me. talentenscan.

Indien je interesse hebt om voor je zoon of dochter de Me. talentenscan te laten afnemen, dan kan ik dat voor je verzorgen.

Resultaten:

  • Zicht op persoonlijke talenten en kwetsbare kracht
  • Inzicht in mogelijke richting voor beroep en opleiding
  • Persoonlijke (leer)doelen zijn te formuleren
  • Bewustwording persoonlijk leiderschap (nemen van verantwoordelijkheid)

Aanpak:

  • Uitvoeren van de Me. talentenscan persoonlijk of via webportaal
  • Persoonlijk gesprek van 1-1,5 uur met je zoon of dochter (of voor jou zelf kan natuurlijk ook
    )
  • Bespreken van het rapport met jullie als ouders erbij, indien jullie zoon of dochter dit op prijs stelt.

Voor de regio Brabant kan ik de talentscan zelf verzorgen. Voor de rest van Nederland heb ik een dekking van Me. coaches die bij het Coachingsbedrijf zijn aangesloten.

Voor meer informatie over de prijzen en mogelijkheden kan je mailen naar paul@rustige.nl of bellen met 06 407 444 94.

Me.tool laat zien dat er meerdere wegen zijn naar een gemeenschappelijk einddoel en belicht de voor jou optimale weg met een coachingsaanpak op maat. Camiel Theunissen, Eckartcollege

Een reactie onderstaand dit bericht wordt zeker op prijs gesteld.

Recente berichten
Stuur een bericht

of bel 06 407 444 94

Niet leesbaar? Nieuwe anti-spam code captcha txt